Terms Of Use

תנאי שימוש באתר

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של New Future.

באתר תוכלו למצוא מידע בתחומים שונים כדוגמת: מידע אודות המוצרים והשירותים שאנו מספקים, מידע תפעולי, טפסים שונים, ועוד.

השימוש שלך באתר, ייעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. הנך מתבקש אפוא, לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

על מי חלים תנאי השימוש באתר?

 • תנאי השימוש המפורטים יחולו על השימוש וההרשמה לאתרים אשר מפעילה חברת New Future או כל חברה קשורה רלוונטית אחרת. כל אימת שייאמר “New Future”

    או “החברה” במסמך זה של תנאי השימוש הכוונה היא ל- NEW FUTURE COMMUNICATION  (ח.פ 540312964).

 •  כאשר אתה משתמש באתר או בשירותים או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת המוצרים ו/או השירותים שהזמנת, רכשת או שצרכת (או שהאדם האחר הזמין, רכש או צרך) לפי ההסכם, וזאת רק לאחר חתימתך על הסכם המנוי מול חברת New Future.

כללי

 • ביצוע פעולות באמצעות האתר מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצעת בפועל.

 • המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר תקפים למועד הפרסום בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת, ובכל עת.

 • במקרה בו הנך נדרש למסור פרטים – על הפרטים שהנך מוסר להיות מדויקים. מסירת פרטים כוזבים מהווה הטעיה והפרה יסודית של ההתקשרות.

מבנה האתר והתנאים הכלולים בו

 • עבור המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מוצג מידע הכולל בין היתר את שם המוצר או השירות המוצע, המחיר ועוד.

 • כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מהוות מצג מחייב כלשהו. אנו רשאים לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עינינו את המידע, התכנים והתמונות באתר. אנו איננו מתחייבים אפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 • באתר תמצא מידע מטעם New Future   וצדד שלישי (כגון ספקי ISP) עליהם אין לנו פיקוח או שליטה. מידע מצד שלישי מוצג באתר כפי שהוא (As is). אנו איננו בודקים את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, ולא נישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.

 • מפעם לפעם אנו מפרסמים באתר מבצעים של צדדים שלישיים לקידום מכירות. אנו איננו מתחייבים כי ההצעות שיופיעו הינן הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיך ועל כן מומלץ כי תבדוק את התאמתן של ההצעות אליך ואף תערוך השוואת מחירים בטרם תבחר לרכוש שירות או מוצר בהסתמך על המידע המופיע באתר. חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד.

 • אנו נהיה רשאים לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

 • השימוש בתכנים ובשירותים באתר מהווה הצהרה ואישור לפיו הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את השימוש שביצעת בפועל באמצעות האתר.

 • השימוש בתכנים ובשירותים באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.

 • הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

 • להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר.

 • להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

 • השגה או ניסיון להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

 • שימוש בכל רובוט, “תולעת” (Spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע לרבות כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר. בכלל כך אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.

 • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

 • הפצת דאר זבל (Spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

 • שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר או בשירותים. בכלל כך טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום.

 • הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר או בהנאה מהשירותים, לרבות באמצעות פגיעה באתר או עומס יתר. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד זדוני אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או בכל ציוד אלקטרוני בו נעשה שימוש לצורך אספקת השירותים.

 • לבצע או להציע קישור לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), אלא באמצעות קישורים לכתובת דף הבית – www.future-net.co.il. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לקשר לתכנים במנותק מדפי האינטרנט בהם הם מופיעים (לדוגמא: אין לקשר במישרין לתמונה באתר).

 • פרסום, הצבה, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע בלתי-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.

 • השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.

 • אנו נהיה רשאים לחסום את גישתך או פעולותיך באתר ו/או להסיר מסרים שהועלו על ידך, לפי שיקול דעתנו.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של New Future נמצאת באתר והנך מוזמן לעיין בה. מדיניות הפרטיות של החברה חלה גם על השימוש באתר החברה. בנוסף, בחרנו להביא בפניך מספר נקודות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו (מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות המפורטת באתר)

מהו המידע וחשיבותו

 • בביצוע פעולות מסוימות באתר, כגון רישום מוקדם לשירות, הצטרפות לשירות, הורדת תוכן למכשירך או למחשבך, הגשת מועמדות למשרות פנויות ב New Future -, תתבקש להזין מספר פרטים אישיים בהתאם לאופי הפעולה המבוקשת. המידע עשוי לכלול את שמך המלא, מספר תעודת הזהות, כתובת המגורים ו/או כתובת המייל שלך, מספר הטלפון שלך.

 • נהיה רשאים להשתמש ולשמור כל מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר וכן כל מידע אודות נתוני השימוש שלך. הנתונים הנאספים כוללים גם את משך התנועות באתר, שהייתך באתר, הפעולות אשר ביצעת בו והתכנים, מילוי נתונים לרבות במקרה בו לא הושלמה ההזמנה, הדפים והמוצרים אשר עניינו אותך. כמו כן, עשויים להיאסף נתונים אודות אופן הגעתך לאתר, קישורים עליהם לחצת, זמני הכניסה, שפת הדפדפן בו הנך מבצע שימוש, כתובת ה- IP ממנה גלשת ונתונים אוטומטיים נוספים, לרבות נתונים אשר נאספים באמצעות קבצי Cookie, עליהם נפרט בהמשך.

 • אנו נהיה רשאים לחשוף כל מידע פרטי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש וכולל תכני גולש שהעלית, ללא קבלת רשות ממך אם פעולה זו נדרשת, לפי שיקול דעתנו המלא: לצורך ציות לדרישות הדין או למילוי הליך משפטי; לצורך אכיפת  תנאי השימוש; לצורך הגנה  על האינטרסים או הזכויות של החברה, מי מטעמה או מנוייה במקרי חירום מתאימים.

 • יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 • אנו עשויים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי  שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

 • המידע שנאסף ועובד, הנוגע אליך ולתכנים שעניינו אותך, יסייע לנו להתאים לך ולהנגיש עבורך את השירותים והמוצרים המתאימים לך ביותר, על פי העדפותיך, לדוגמה לפנות אליך באופן ישיר להציע לך באופן יזום הצעות שונות המתבססות על העדפותיך ו/או המותאמות לך (להלן: “דיוור ישיר”). באפשרותך לבקש מאתנו, שלא לקבל פניות יזומות בדיוור ישיר, לצורך כך עליך לפנות לשירות הלקוחות של New Future. כמו כן נהיה רשאים כי המסרים הפרסומיים באתר שלנו או באתרים אחרים אליהם תגיע, יהיו מותאמים לך.

 • אנחנו עשויים לפנות אליך באמצעות נציגי New Future וספקים או צדדים שלישיים הפועלים עמנו במשותף, מעת לעת, באמצעי תקשורת שונים, בהצעות ומסרים פרסומיים שונים. במידה ואינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות SMS, מייל, פקס והודעת חיוג אוטומטית, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של New
  Future בכל עת בטלפון 9769* או בכתב ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלו.

Cookies

 • אנחנו מבצעים שימוש בקבצי ה- Cookie אשר נשמרים על גבי התקן הזיכרון במחשבך/מכשירך. קבצי ה- Cookie משמשים, למשל, על מנת לייתר הצורך בהזנת מידע אותו כבר הזנת באתר בעבר. באפשרותך לשנות בהגדרות הדפדפן שלך את מנגנוני איסוף המידע לקבצי ה- Cookie, וכן למחוק אותם בכל עת. שים לב כי מחיקת הקובץ ממחשבך תמחק עמו את כל המידע השמור בו.

 • באמצעות  New Future Cookies  עשויה בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: “ספקי צד שלישי”). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך ו New Future –  עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך.

 • New Future אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

אספקת שירותים והעברת מידע לצדדים שלישיים

 • אנו מבצעים שיתופי פעולה עם גופים ושותפים עסקיים שונים (להלן: “צדדים שלישיים”), כמפורט במדיניות הפרטיות.

 • לתשומת ליבך, נוכל להעביר מידע לצדדים שלישיים גם כאשר לא קיימת הרשאה מפורשת שלך. כאן נציין כי הצטרפותך לשירות כלשהו באמצעות צדדים שלישיים ו/או הצטרפותך לשירות הכרוך בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים מהווה הסכמה שלך למסירת המידע לאותם צדדים שלישיים. בנוסף, במסגרת התקשרויות אלו, עשויים להיות מקרים בהם המידע יועבר ישירות על ידך לצדדים שלישיים, לרבות במהלך השימוש בשירותיהם. העברת מידע זו הינה על אחריותך והחברה לא תישא באחריות לכל שימוש שיעשה במידע זה על ידי אותו ספק.

מודעות דרושים

 • באתר  New Future אנו מפרסמים לעתים משרות הפנויות בחברה. המודעות מפרטות חלק מן המשרות הפנויות ומכילות מידע כללי בלבד אודותיהן. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון של החברה. בפרסום לא יהיה כדי לחייב את New Future בכל צורה שהיא, ו New Future – תהיה רשאית לשנות את המשרה או את תנאי המועמדות או לבטלה לפי שיקול דעתה.

 • כל המשרות אותן אנו מפרסמים מיועדות לנשים ולגברים כאחד. רק פניות מתאימות יענו. הפניות נשמרות במאגרי המידע הרלוונטיים של החברה (ככל שאנו מעוניינים לשמור מידע עלינו להגיש לרישום מאגרי מידע מתאימים).

קישורים

 • במקומות שונים באתר מוצגים קישורים (“לינקים”, לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), המפנים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו ואינם נערכים על ידינו. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אנו לא אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותנו לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד.

 • האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. אנו לא מפתחים את התוכנות או בוחנים אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.

 • אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. אנו לא מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו נהיה רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתנו.

אחריות ושיפוי

 • האתר והשימוש בו מוצעים לך כמות שהם (AS IS) ולאחר שבדקת את התאמתו לצרכיך. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי New Future ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. איננו מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים וכן לגבי העדר תוכנות זדוניות כלשהן בהם.

 • אנו לא מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי New Future, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל New Future או מי מספקיה. אנו לא נישא באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי Future. ככל שיש באתר קישורים (‘לינקים’) לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי New Future, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 • אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מרכישה באמצעות האתר ו/או מההסתמכות על השירותים (לרבות העצות המתקבלות במסגרת השירותים) ו/או מחוסר האפשרות להשתמש באתר.

 • האמור הינו בנוסף לסעיפי הפטור והגבלת האחריות הקבועים בכל הסכם וכן למגבלות הפטור מאחריות בהתאם לסעיפים 40 ו – 41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב – 1982.

 • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר באופן בו ייגרם נזק ל- New Future או לצד אחר כלשהו, הנך מתחייב לשפות את New Future, עובדיה ומנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן הכנסה, הפסד, תשלום או הוצאות שייגרמו לה עקב ההפרה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט.

 • אנו לא נהיה אחראים לטענות בעניין סחירות, אי התאמה למטרה מסוימת או איכות מסחרית של המוצרים.

 • אנו לא נהיה אחראים לפעילות בלתי חוקית שתבוצע על ידך או מי מטעמך באתר.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת New Future בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם “New Future”, סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

שינויים באתר והפסקת השירותים בו

 • אנו עורכים מעת לעת שינויים במבנה האתר, מראהו, היקף השירותים והמוצרים המוצעים בו, עלותם וזמינותם. אנו נהיה רשאים לערוך כל שינוי מעין אלו, בלא שיהיה צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בהפסקת הגישה לאתר לפרקי זמן מסוימים, בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 • התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו עשויים להשתנות על ידנו מעת לעת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 • אנו נהיה רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, שינוי מהותו או העברתו לכתובת אחרת.

פינוי פסולת אלקטרונית

 • בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב– 2012, הינך רשאי להחזיר ל- New Future מוצר אלקטרוני משומש (להלן: “המוצר הישן”), בעת רכישת מוצר חדש מאותו סוג (לרבות במקרים של אספקת המוצר בשליחות לבית הלקוח ואף אם הציוד המשומש לא נקנה ב-  New Future), בהתאם לתנאים הבאים:

  • קבלת המוצר הישן תתבצע רק בתמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג;

  • סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה בחנות;

  • ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;

  • המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

  • באחריותך למחוק את התוכן שנמצא על המוצר הישן.

 • New Future שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש באתר ובשירותים. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.

 • ככל שלא נעמוד על הוראה הכלולה בתנאי השימוש, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא ולא יהיה בכך כדי לחייב אותנו לפעול בדרך דומה בעתיד או במקרה אחר.

 • אם נתקלת במידע אשר אינו מהימן, פוגע בך או באדם אחר מטעמך, אשר פורסם על ידינו או על ידי צד שלישי כלשהו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו ונטפל בפנייתך בהקדם. את פנייתך ניתן להעביר אלינו בכתב לכתובת העבודה 11, ראש העין.

 • לתמיכה טכנית ובירורים הנוגעים לשירותים המוצעים באתר, תוכל לפנות לשירות הלקוחות של New Future בטלפון 9769*, יצוין כי אנו איננו מתחייבים לתת תמיכה טכנית בתפעול האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

CALL TO JOIN

להצטרפות מהירה וישירה ללא המתנה

הצטרפו גם אתם לאלפי משתמשים, גולשים ואנשים שבחרו בעתיד לאיכות התקשורת האנושית המתקדמת.

Join the Future & Get Started

חיוג ישיר